s.

distance.

s.

διάστασις, διάστημα distantia, intervallum. Բացակայութիւն. հեռաւորութիւն. անջրպետ.

Վասն յոյժ աւելի ի միջոցին տարակացութեան առ ոլորտս աշխարհիս գոլ։ Եւ կամ տարակացութեամբս երկրի, որպէս երկրաչափականն. (Արիստ. քանակ.։ Սահմ. ՟Ժ՟Է։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif տարակացութիւն տարակացութիւնք
accusatif տարակացութիւն տարակացութիւնս
génitif տարակացութեան տարակացութեանց
locatif տարակացութեան տարակացութիւնս
datif տարակացութեան տարակացութեանց
ablatif տարակացութենէ տարակացութեանց
instrumental տարակացութեամբ տարակացութեամբք