s.

volume;
— արկանել, to spread, to extend.

s.

Տարածեալ ինչ մթերք ամբարեալք.

Իւրաքանչիւր ոք սակաւ ինչ վաստակէր, եւ պահէր իբրեւ զտարածոցս. (Վրդն. պտմ.։)

ՏԱՐԱԾՈՑ ԱՐԿԱՆԵԼ. Տարածել. սփռել.

Եթէ խոնաւասցին հատքն, հանէ առ եզերբ մրջնիւնոցին, արկանէ տարածոց, եւ ցամաքեցուցանէ. (Վեցօր. ՟Թ։)