s.

proscription, ban, banishment, exile, exclusion, transportation, expatriation.

s.

προγραφή proscriptio ἁπαλλοτρίωσις abalienatio. Տարագրելն. տարագրիլն. վտարանդութիւն. մերժումն. եւ Օտարութիւն կամ խոտորումն.

Տարագրութիւն այնոցիկ, ոյք գործեն զանօրէնութիւն. (Յոբ. ՟Լ՟Ա. 3։)

Տարագրութիւն իսրայէլի՝ այգւոյն օրինակաւ։ Մերժումն տարագրութեան անյուսալի. (Նախ. ես.։ Նար. ՟Ի։)

Տարագրութիւն (ի) հայրենեաց ... Քարտէս՝ յոր գրեցան. տարագրութիւն հրէական ազգին յաւետեաց ուխտիցն. (Շ. բարձր.։)

Զթուղթ արձակման եւ տարագրութեան ընկալաւ. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)

Եւ սակաւն խոտորեալ յուղիղ գնացից՝ բազում տարագրութիւն ծնանի. (Մագ. ՟Խ՟Ա։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif տարագրութիւն տարագրութիւնք
accusatif տարագրութիւն տարագրութիւնս
génitif տարագրութեան տարագրութեանց
locatif տարագրութեան տարագրութիւնս
datif տարագրութեան տարագրութեանց
ablatif տարագրութենէ տարագրութեանց
instrumental տարագրութեամբ տարագրութեամբք