s.

elevation or front of a building, frontispiece.

s.

ՏԱՆԵՐԵՍ կամ ՏԱՆԵՐՍ. Բառ ռմկ. որպէս Վերին երեսք տան, տանիք, եւ որմ.

Ըստ անհաստատ բողս տաներեսին, որ խորշակաւ հարեալ ընկճին. (Գր. տղ. յերուսաղէմ.։)