adj.

dwelling together;
cf. Վրանակից.

adj.

σύσκηνος contubernalis. Բնակակից ի նմին տաղաւարի կամ վրանի. յարկակից. մեկտեղ բնակօղ.

Յուղեւորութեան վրանակիցք եւ տաղաւարակիցք պիտանացու են։ Որք մարգարէիցն են տաղաւարակիցք, եւ առաքելոցն աթոռակիցք. (Փիլ. ել. ՟Ա. 5։ Կիւրղ. ի կոյսն.։)

Զիա՞րդ աղքատ օթեւանքն իմ տաղաւարակից ընկալցի՝ որ թզաւ զերկինս չափես. (Մեկն. ղկ.։)