cf. ՏԵՂԱՏԱՐԱՓ. ὅμβρος imber.

Անձրեւք եւ ձիւն եւ տաղատարափ։ Ե՛րթ առ թեթեւ ամպն, զգացո նմա զիմոյ գալստեանս տաղատարափ. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 12. եւ Ոսկ. յաւետիս.)

Որպէս թանձրամած տաղատարափս այնպէս յարձակեալք ի վերայ բազմութեանն. (Զենոբ.։)

Որ զտաղատարափ սրբոյ հոգւոյն առ ի պտղաբերութիւն հաւատոց ամենայնի երկիր սրսկեցեր. (Ճ. ՟Գ.։)

Դառնակսկիծ սառնամանեօք, խաւարախառն տաղատարափով տանջին. (Տօնակ.։)