adj.

Սխալեալ յընտրութեան իւրում.

Մարդկային բեմի ի յերկրի՝ կարծրադատ եւ կասկածափորձ եւ վրիպակընտիր մահացու դատեալ (կամ դատել) դատողաց. (Նար. մծբ.։)