s.

martyrology.

s.

Բերումն վկայութեան ի կարգի բանից.

Բարեդրուատելին գրիգոր (լուս) վկայաբանութեամբ ճառագրեաց, թէ անօրէն իշխանն իբրեւ աստուածակալն կամեցաւ՝ ասէ մաքուր առաքեալն եւ այլն. (Թէոդոր. մայրագ.։)

Այլ առաւել՝ Պատմութիւն սրբոց վկայից. ճառ նահատակութեան մարտիրոսաց. μαρτυρολογείον, μαρτύριον martyrologium, martyrium, acta martyrum.

Վկայաբանութիւն եղիազարու, եւ եօթն որդւոցն շամունի. (Նախ. ՟բ. մակ.։)

Վկայաբանութիւն սրբոյն, կամ վկայաբանութիւն սրբոց վկայիցն. (եւ այլն. ՃՃ. Հ. ստէպ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif վկայաբանութիւն վկայաբանութիւնք
accusatif վկայաբանութիւն վկայաբանութիւնս
génitif վկայաբանութեան վկայաբանութեանց
locatif վկայաբանութեան վկայաբանութիւնս
datif վկայաբանութեան վկայաբանութեանց
ablatif վկայաբանութենէ վկայաբանութեանց
instrumental վկայաբանութեամբ վկայաբանութեամբք