adj.

in free-stone, in polished stone;

va.

— տառեմ, to change into stone, to petrify, to harden.

adj.

Ի վիմէ տաշեալ կոփեալ. վիմահատ. տաշածոյ. կոփածոյ. կռածոյ. վիմափոր.

Յարկս ի վիմատաշ քարանց շինեաց։ Շինեաց զվկայարանսն վիմատաշ կոփածոյ քարամբք։ Վիմատաշ կոփածու քարամբք. (Խոր. ՟Գ. 59։ Եզնիկ երէց.։ Ուռպ.։)

Եդին ի վիմատաշ նոր գերեզմանի. (Իգն.։)