adj.

great.

Other definitions containing this entry

Վզուրկ

cf. Վզրուկ.


Վզըրկ

cf. Վզրուկ.


Voir tout

adj.

ՎԶՈՒՐԿ ՎԶԸՐԿ ՎԶՐՈՒԿ. Բառ պ. պիւղիւրք. Մեծ. աւագ յարքունիս. իսկ պիւզիւրկեան, աւագանի, մեծամեծք. (լծ. թ. վեզիր. լտ. վիգարիուս ).

Միհրներսեհ վզուրկ (կամ վզրուկ, վզրիկ). (Եղիշ. ՟Բ։)

Ի պարտել զվզըրկն, որ անուանէր խաքան. (Խոր. ՟Բ. 84։)

Մեծ հազարապետն, ըստ պատուոյ աշտիճանին վզրուկ խօջայ. (Սամ. երէց.։)

Որպէս եւ (Հին բռ.)

Վզրուկ. մեծ։