ՎԵՐՍԱՍՏԵԼ. ἁνατείνω extendo. Ի վեր սաստկացուցանել զձայնն. շեշտել. ըստ յն. վերաձկտել.

Ոլորակացն երեք են զանազանութիւնք. մինն սու՛ր եւ վերսաստեալ. (Երզն. քեր.։)