ՎԵՐՋԱՆԱՀԱՆՋ ԼԻՆԵԼ. Յետս նահանջիլ.

Ի բաց վանիլ. (ի պարտութիւն մատնիլ.)

Ղակեդմոնացիք ճակատամարտեալք (ընդ թեբայեցիս)՝ վերջանահանջ եղեն. (Նոննոս.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Վերջանահանջ լինիմ

Voir tout