adj.

Ի վերուստ պարգեւեալ. աստուածապարգեւ. երկնաձիր.

Առնէր նշանագիրս ըստ վերնապարգեւ կորովի սովորութեան իւրում. (Կորիւն.։)

Օգնականութիւնս վերնապարգեւս. (Նար. ՟Ղ՟Բ։)