ն.

ՎԵՐԱՆՈՒԱՆԵԼ. Յորջորջել. մակակոչել. վերաձայնել.

Որպէս դանիէլ այր ցանկալի վերանուանեցար։ Տեղի պատկառանաց եւ հպատակութեան վերանուանիս. (Ճ. ՟Ա.։ Շ. բարձր.։)