s.

(լաւ եւս՝ Վերարկ). περίβολος ambitus, septum. Ցանկ. պատնէշ. միջնորմ.

Քարատեսակ խնոյր վերակաւ (զողնաշարն), յօգս գործելով ի սմա՝ միայն առ միւսոյն յարամանեալ. (Պղատ. տիմ. (թերեւս գրելի էր, վերարկուաւ)։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անվերակացու

Զառ ի վերակ, ի

Զուգավերակ

Վերականգնեմ, եցի

Վերականգնումն, ման

Վերակատարեմ

Վերակարգեմ, եցի

Վերակարդամ

Վերակացու, աց

Վերակացութիւն, ութեան

Վերակենցաղիմ, եցայ

Վերակնարկեմ

Վերակնեմ, եցի

Վերակնքեմ

Վերակոչեմ, եցի

Վերակոչութիւն, ութեան

Վերակտրեմ, եցի

Voir tout