s.

Ի վերայ կալն տիրաբար. ամբարձումն ձեռին՝ ի հարկանել կամ ի պաշտպանել.

Ձեռին նորին վերակացումն ի հարուածս եդովմայեցւոց. (Նար. ՟Ա։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif վերակացումն վերակացմունք
accusatif վերակացումն վերակացմունս
génitif վերակացման վերակացմանց
locatif վերակացման վերակացմունս
datif վերակացման վերակացմանց
ablatif վերակացմանէ վերակացմանց
instrumental վերակացմամբ վերակացմամբք