adj.

Որ կայ ի վեր ի դիտակին. բարձրացեալ ի նշանակ կամ ի փայտ խաչի.

Մովսեսիւ օրինադրեցաւ, տեսեալ զվերադիտակ, տպաւորութեամբ պղնձահիւթ օձին. (Կիւրղ. խչ.։)