med.

epilepsy.

s.

κομήτης cometa. Վարսաւոր՝ գիսաւոր աստղ.

Լինին բազում անգամ եւ կոմիտք, այսինքն վարսամ աստեղք. ((որ է բացատրութիւն թարգմանչի). Դամասկ.։)

s.

ՎԱՐՍԱՄ φρένισις, φρενῖτις mentis delirium. որ եւ ՓՌԵՆԻՏ. Ախտ մտաթափութեան. մոլեգնութիւն. ցնորումն գլխոյ.

զի (Նիւս. բն. ՟Ժ՟Գ.) ուր գրի.

Փռենիտ ախտ. ի լուսանցս դնի.

Որ է վարսամն.

որպէս եւ ի (Հին բռ.)

Փռենիտն, վարսամն։

Բարսմունք. վարզ. վարոց. գաւազան.

Երբ քշտես, եւ հանես զվարսամն։ Երկու թիզ փոս արա վարսամով. (Վստկ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Վարսամ, ի

Վարսամնահար

Voir tout