cf. ՎԱՏՇՈՒԷՐ.

Վատաշուէրքն այն ոչ յագեցան այնու։ Կեղտանուն վատաշուէր անձինս։ Յանդիմանեն զվատաշուէրն։ Ո՛վ վատաշուէր նեքտանեբոս. (Ուռպ.։ Բենիկ.։ Բրսղ. մրկ.։ Կեչառ. աղեքս.։)