adj.

Բառ անյայտ. իբրու Պսակեալ թագ ոստովք սօսեաց, կամ սօսափմամբ թագուցեալ.

Սլացմամբ սարսափելեաւ սօսինաթագ սաւառնելոցն. (Յիշ. ոսկ. յհ։)