ն.

ՍՐԲԱԶՆԱԳՐԵԼ. ἰερογράφω sancte describo. Սրբազան օրինակաւ ստորագրել՝ նկարագրել.

Զթեւոցն ստեղծուածս սրբազնագրելով։ Ներածապէս սրբազնագրելով զօրինացն քահանայապետութիւն. (Դիոն. եկեղ.։)