adj.

παχύτερος crassior. Առաւել կամ կարի ստուար. աւելի հաստ.

Փոքր մատնս իմ ստուարագոյն է քան զմէջ հօր իմոյ. (՟Բ. Մնաց. ՟Ժ. 10։)

Շղթայս ստուարագոյնս եւ անհեգեգս. (Փարպ.։)

Զստուարագոյն մեղքս քո անտես առնիցես. (Երզն. մտթ.։)