ն. կ.

ՍՏՈՐԱԾԱԾԿԵԼ. Ծածկել ընդ իւիք. թաքուցանել կամ թաքչել ի ներքոյ.

Զի մի՛ համարձակութեանն շիջեալ լապտեր շնչմամբ վիշապին ի ներքոյ գրուանին ստորածածկեցայց. (Նար. ՟Լ՟Ե։)