πλαστογραφόμενος confictus. Ըստ մտի գծագրեալ. արուեստակեալ. մտացածին.

Ոչ ճախարակեալ ասեմ բանիւք, այլ եւ ոչ սուտ զարդու ստեղծագրեալս. (Փիլ. նխ. ՟ա.։)