adj. adv.

νεωτεροποιός novitatis studiosus. Իբրեւ ստամբակ. խեռ. չարարուեստ.

Ցանկալ արգելու, ստամբակերէն եւ դաւող զցանկութիւնն գիտացեալ. (Փիլ. ՟ժ. բան.։)