adj.

τρόφιμος, θρεπτικός nutritivus, nutriens եւ այլն. որ եւ ՍՆՈՒՑՈՂԱԿԱՆ, եւ ՍՆՆԴԱԿԱՆ. Որ ինչ կարէ սնուցանել. սնուցիչ. սննդարար.

Զաստուածայնոցն եւ սնուցանողականաց բաշխմանցն ընդունողութիւն. (Դիոն. երկն.։)

Սնուցանողականօքն ջուրբք հանգո. (Սարկ. աղ.։)