va.

to roll one over another as waves.

ձ.

Իբր զպարուտակն ինչ պատիլ պատատիլ.

ալիք կուտակին վէտք վէտք խորշեղէն պարուտակեալ մկանամբք իւրեանց. (Մծբ. ՟Ծ՟Բ։)