adj. adv.

Շարայարեալ հետ զհետէ.

Տէր, ե՞րբ տեսաք քաղցեալ կամ ծարաւի, եւ զկնի այդմ պատկանեալ՝ պարայարմար հետեւեալ՝ ողորմելի եւ սարսափելի բան. (Մագ. ՟Դ։ 1)