adj.

Որինչ լինի տարադէպ եւ օտար դատմամբ. իբրու տարադատական, ըստ ձեւոյ յն. մասնկանս բարա. παρα որ է Արտ, տար, ստոր. ուստի παρακρίνω perperam judico. տե՛ս եւ ի բառն ՊԱՐԱԿԱՆՈՆ.

Զիարդ պարադատական տրամադատութեամբ զտրամադատականն ի քեզ յարուցեր յուզումն ախտի. (Մագ. ՟Կ՟Բ։)