cf. ՊԱՏՐԱՍՏԱԲԱՐ. ἔτοιμος.

Հրամայելով ընդունել զնոսա պատրաստապէս։ Զասկղիպաս պատրաստապէս ընկալան գազացիքն. (Սոկր. ՟Բ. 23։)

Որպէս եւ քերթողն ասէ (զայ). (փրկիչ է ազատիչ պատրաստապէս. Արիստ. 13)