ՊԱՏՄԱԲԱՆԻՉ ՊԱՏՄԱԲԱՆՈՂ. cf. ՊԱՏՄԱԲԱՆ.

Պատմաբանիչքն փառացն Յիսուսի. (Ճ. ՟Ը.։)

Պատմաբանիչ հրովարտակօք քոյինաշունչ պատգամագրութեանցն. (Նար. գանձ հոգ.։)

Դու (սուրբ Մատթէոս) պատմաբանող տնօրէնութեամբ նորոգութեան. (Տաղ.։)