s.

Պատարագելն, իլն. պատարագ. պատարագիք.

Որում ընծայեմք մեք մարդիկս այսպիսի պատարագումն, զոր պատարագիս ասաց բանն։ Թէպէտեւ յերկրի աստ կատարի, յերկինս է պատարագումս. (Խոսր. պտրգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պատարագումն պատարագմունք
accusatif պատարագումն պատարագմունս
génitif պատարագման պատարագմանց
locatif պատարագման պատարագմունս
datif պատարագման պատարագմանց
ablatif պատարագմանէ պատարագմանց
instrumental պատարագմամբ պատարագմամբք