adj.

Որ ինչ լինէր ի հնումն պատարագ Աստուծոյ զոհիւք.

Զոր պաշտեմս զնա ի հոգիս, այսինքն հոգեւոր գնացիւք, եւ ոչ պատարագազոհ օրինօքն. (Եփր. հռ.։)