s.

camel-keeper;
camel-driver.

Other definitions containing this entry

Ըղտապան

cf. Ուղտապան.


Voir tout

s.

Դարմանիչ եւ վերակացու ուղտուց.

Գտեալ զուղտապան ոմն ընկեր՝ եմուտ ընդ նմա յանապատն. (Վրք. հց. ՟Զ։)