adj.

searching the truth.

adj.

Որ ուղղութեամբ քննէ. ուղղադատ. արդար.

Ընթանայ յանաչառ եւ յուղղաքնին ատեանն մտաց իւրոց. (Վահր. յար. եւ Վահր. հմբ.։)