adj.

orthodox, catholic.

Other definitions containing this entry

Ուղղափառ, աց

cf. Ուղղափառհաւատ.


Voir tout

cf. ՈՒՂՂԱՀԱՒԱՏ, եւ ՈՒՂՂԱՓԱՌ.

Ամենայն ճշմարիտ ուղղափառ հաւատք վարդապետք մերժեցան յիւրաքանչիւր ժողովրդոց. (Բուզ. ՟Դ. 5։)