s.

adherence.

s.

συνάφεια conjunctio. Միաւորութիւն. հպումն. ընտանութիւն. զուգաւորութիւն.

Շարամերձութիւն հոգւոյ եւ մարմնոյ. (Սահմ. ՟Ը։)

Զի սմա բեւեռեցելոյնզ բազկատարած շարամերձութեամբ. (Թէոդոր. խչ.։)

Այր եւ կին էին ովկիանոս եւ թետիտ. ի ձեռն միջնորդութեան հեռիայ եղեւ շարամերձութիւն սոցունց եւ սիրելութիւն. (Նոննոս.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif շարամերձութիւն շարամերձութիւնք
accusatif շարամերձութիւն շարամերձութիւնս
génitif շարամերձութեան շարամերձութեանց
locatif շարամերձութեան շարամերձութիւնս
datif շարամերձութեան շարամերձութեանց
ablatif շարամերձութենէ շարամերձութեանց
instrumental շարամերձութեամբ շարամերձութեամբք