s.

σύνοδος confluxus. Որպէս ( միասին գալն. միանալն.

Զհրոյն հեռացումն՝ ցրտութիւն, եւ շարագայումն նորին՝ մածեալ գոլ ասացաւ. (Պղատ. տիմ.։)

Զջրոյ դարձեալ շարագայումն զբռնագոյն իսկ (զսառն՝) հուր միայն (լուծանէ). (անդ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif շարագայումն շարագայմունք
accusatif շարագայումն շարագայմունս
génitif շարագայման շարագայմանց
locatif շարագայման շարագայմունս
datif շարագայման շարագայմանց
ablatif շարագայմանէ շարագայմանց
instrumental շարագայմամբ շարագայմամբք