s.

syllogism, sequence, chain of arguments.

s.

συλλογισμός syllogismus, ratiocinantio, argumentum. Հաւաքաբանութիւն. ձեռնարկութիւն տրամաբանական.

Առնել ընդդիմակ շարաբանութիւնս. (Անյաղթ պերիարմ.։)

Ապացուցականն ի շարաբանութեանց բաղկանայ. իսկ շարաբանութիւնքն ի նախադասութեանց։ Շարաբանութիւն է՝ շարադրեալ բան. մարդ կենդանի է. իսկ կենդանին գոյ. (ապա եւ այլն)։ Իսկ մասունք շարաբանութեան են նախադասութիւնք. (Անյաղթ պորփ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif շարաբանութիւն շարաբանութիւնք
accusatif շարաբանութիւն շարաբանութիւնս
génitif շարաբանութեան շարաբանութեանց
locatif շարաբանութեան շարաբանութիւնս
datif շարաբանութեան շարաբանութեանց
ablatif շարաբանութենէ շարաբանութեանց
instrumental շարաբանութեամբ շարաբանութեամբք