adj. s.

eating a great deal, great eater, glutton, gormandizer, voracious, devouring, ravenous.

adj.

πολύφαγος edax πολυβόρος vorax, helluo. Շատ կերօղ՝ ուտօղ. անյագ. որկորեայ.

զորդի իւր զշարայ զյոլովածին եւ զշատակեր. (Խոր. ՟Ա. 11։)

Զինչ արարից քեզ շատակեր եւ որկրագահ աբեղայ. (Հ. մարտ. ՟Դ.։)