adj.

rather red, reddish.

adj.

Ոյր դեղն է շառագունեալ. կամ պօզուգ կամ գըզըլ.

Զգեղեցկադիմութեանն կերպարան ի շառագեղն (կամ շարագեղ, չարագեղ) դարձոյց տեսիլ. (Պիտ.։)