s.

partner.

adj.

συνέμπορος commercii socius. Կցորդ շահից. բաժանորդ վաճառաց եւ օգտի.

Զպահս առեալ ունին շահակիցս եւ հաղորդս ամենայն կենաց իւրեանց. (Ոսկ. ապաշխ.։)