adj.

lucrative, useful.

Other definitions containing this entry

Շահական

cf. Շահականացու.


Voir tout

ՇԱՀԱԿԱՆ ՇԱՀԱԿԱՆԱՑՈՒ. cf. ՇԱՀԵԿԱՆ, ՇԱՀԵԿԱՆԱՑՈՒ.

Քաղցր եւ շահական է նոցա խօսք բամբասանաց զմիմեանց։ Շահականացու եղեւ, եւ օգտակար. (Մծբ. ՟Ժ՟Թ. եւ ՟Ժ՟Ա։)