cf. ՆՐԲԱԲԱՐ, եւ ՃՇԴԻԻ.

Եւ թէ ոչ այս պահեսցի նրբապէս, անկանիմք ի ժամանակէն։ Նշանակեալ նրբապէս եւ ստուգիւ զլուսնի պարագայութիւնն. (Պրպմ. ՟Ի՟Թ։)

Քննէ նրբապէս ամենեցունց քահանայապետն. (Մեկն. ղեւտ.։)