adj. s.

λεπτομερέστερος, -ον . Կարի նուրբ մասամբք. մարամասնագոյն մասն.

Թաղէս զջուրն միայն ասելով գոլ տարր, փորձի ցուցանել զթանձրագոյնն նորա երկիր լինել, իսկ զնրբամասնագոյնն օդ. իսկ զօդոյն նրբամասնագոյն՝ հուր. (Նիւս. բն.։)