adj.

ὀμοιοπαθής cui similes sunt adfectus, et passio. Նմանապէմ չարչարելի. կրակից. նմանավիշտ.

Առեալ զնմանաչարչար մարմինս մեր, որպէս զի պակասելոցն մեծ պարգեւս շնորհեսցէ. (Ճ. ՟Գ.։)