adj.

Մարդկային. մարդկեղէն. որպէս իսկական յատկութիւնք ի քրիստոս, կամ ի խորհուրդ ներմարդութեան բանին.

Ուստի հոգին ներմարդական՝ արձակեցաւ հօր բարձրաձայն. (Շ. ոտ. բարձր.։)

Այլ զմարդկայինսն՝ աստուածային լե՛ր խոստովան, եւ զաստուծոյսն իսկ ճշմարիտ ներմարդական. (Երզն. ոտ. երկն.։)