adj.

Այն՝ որ առաջին եղեւ ի վաճառել. առջի ծախօղը.

Նախավաճառողն ո՛ր եւ իցէ իրի՝ այնմիկ, որ ոչ իրաւապէս (ունի) վաճառել, եւ կամ ոչ արժանապատուաբար, եւ պարտապան իցէ դատապարտութեան նախավաճառողն, որպէս եւ բացատրողն. (Պղատ. օրին. ՟Ժ՟Բ։)