s.

ὐπεριδρύμενος supra collocatus, praefixus. Գերասերտեալ, կանխաւ հաստատեալ.

Առ պարզն եւ գերաբունն եւ նախասերտեալն ճշմարտութիւն նշանակացն. (Դիոն. թղթ.։)