adj.

hopeful.

adj.

որ եւ ՅՈՒՍԱԿԻՐ. Որ բերէ յիքեան կամ ընդ իւր զյոյս.

Յոյս յուսաբերին, ժամայն հասէ՛ք լեառն, լեառն Գալիլեա, անդ տեսանէք զՏէր. (Նար. տաղ.։)